Saavutettava SharePoint Intranet

Saavutettavuudesta puhutaan nyt paljon ja hyvä niin. Jos kysyt ”Mitä on saavutettavuus?”, niin erittäin lyhyt ja ytimekäs vastaus on ”verkkomaailman esteettömyyttä” (lue halutessasi lisätietoja mm. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tuottamasta palvelusta). Etenkin julkishallinnon puolella aihe on tänä vuonna aiheuttanut lisää keskustelua, sillä eduskunta hyväksyi 12.2.2019 lakiesityksen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lailla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka sisältää julkisten verkkopalveluiden lisäksi vaatimuksen myös intranet- ja extranet-ympäristöjen saavutettavuudesta. Miten sitten määritellään ja rajataan, mikä on intranet onkin sitten jo toinen kysymys. Aluehallintovirastolla todennäköisesti kuluu kotvasen aikaa tarkkaan intranet-termin määrittämiseen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö palvelun silti pitäisi jo olla saavutettava. 23.9.2019 tai sen jälkeen julkaistut tai täydellisesti uudistettavat intranetit ja ekstranetit on tehtävä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 julkaistuja intranet- ja ekstranet-palveluja, jos niitä ei uudisteta täysin.

Koska Microsoft SharePoint on suosittu intranet- ja extranet -alusta, kiinnostaa monia sen saavutettavuus. Microsoft kertoo SharePoint Onlinen olevan saavutettava ”by design” eli he huolehtivat teknisesti siitä, että sillä on mahdollista rakentaa saavutettavaa intranet-palvelu. Toisin sanoen on intranet-ratkaisujen rakentajien ja sisällöntuottajien vastuulla rakentaa palvelu siten, että se täyttää lain vaatimukset. Mitä sitten vaaditaan? WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines on kansainvälisen World Wide Web -konsortion (W3C) kehittämä ja ylläpitämä ohjeistus. Sitä käytetään monien maiden lainsäädännön saavutettavuusvaatimusten perustana. Tällä hetkellä käytössä on versio 2.1. Suomennoksia/tiivistelmiä löytyy mm. etelä-suomen aluehallintaviraston ylläpitämä virallinen suomennos (huom. Tällä hetkellä vasta versiosta 2.0) tai epävirallinen kehitysvammaliiton suomennos versiosta 2.1.

Kattavasti koko ohjeistuksen läpikäyminen tekisi tästä kirjoituksesta vähän turhankin pitkän, joten seuraavassa muutama vinkki ja esimerkki. Koska SharePoint Online on suunniteltu saavutettavaksi, jää sisällöntuottajien ja suunnittelijoiden harteille lain vaatimuksiin vastaaminen. WCAG ohjeistuksessa on neljä kappaletta, jotka on lajiteltu kolmeentoista ohjeeseen (kakkostason kappaleet). Kussakin ohjeessa on onnistumiskriteereitä (kolmostason otsikot). Onnistumiskriteerejä on yhteensä seitsemänkymmentäkahdeksan. Kriteerejä on kolmen tasoisia: A (matalin), AA, AAA (korkein). Verkkosivuston tulisi olla saavutettavuudeltaan AA-tason mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston tulee läpäistä kaikki A- ja AA-tasojen onnistumiskriteerit. AA-tasolla onnistumiskriteerejä on yhteensä viisikymmentä (50). Seuraavassa muutama esimerkkikriteeri jokaisesta pääkappaleesta.

Suunnittelussa huomioon otettavia poimintoja

1. Havaittava

Jo ennen kuin intraa aletaan rakentamaan kannattaa tehdä muutama tyylivalinta huolella. Värimaailman ja kontrastin (kappale 1.4.3 tai 1.4.6)) valintaan löytyy Microsoftilta apuväline UI Fabric Theme Designer.

Keväällä uusitussa työkalussa on saavutettavuuden tarkistus (Accessibility checker), joka näyttää saavutettavuusongelmat heti värejä valittaessa. Esimerkkikuvassa vaaleanharmaa taustaväri ja tummanharmaa teksti eivät erotu riittävän selkeästi. Taustan vaalentaminen hieman lisää (ja mahdollisesti tekstin tummentaminen) poistaa ongelman.

2. Ymmärrettävä

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää. Yksi tapa taata tämä on tarjota käyttäjälle kontekstisensitiivisiä ohjeita (ohjeistuksen kappale 3.3.5). Erityisesti jos käyttäjän täytyy syöttää lomakkeelle tietoja, helpottaa tarkat ohjeet ja mahdollinen avustaja asiointia.

3. Lujatekoinen

Muistetaanhan sulkea kaikki aloitetut tagit, eikös vain 🙂 (ohjeistuksen kappale 4.1.1)

Sisällöntuottajan näkökulmasta

1. Hallittava

Linkkejä käytetään introissa runsaasti ja niihin olisikin hyvä kiinnittää huomiota. Linkkitekstin olisi hyvä kuvata riittävästi sitä kohdetta, minne käyttäjä päätyy linkkiä klikkaamalla (ohjeistuksen kpl 2.4.4). Pelkkä ”lue lisää” ei ole paras mahdollinen, sillä se ei välttämättä kerro kohteesta mitään. Parempi tapa on yksinkertaisesti lisätä sen perään kuvaus: ”Lue lisää linkkien saavutettavuudesta

Kuvia käytetään paljon linkkeinä ja tällöin olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vaihtoehtoisen tekstin (Alt text) muotoon. Ei riitä, että vaihtoehtoisessa tekstissä kuvataan pelkkä kuva, vaan siinä pitäisi kertoa selkeästi myös, että kyseinen kuva on linkki ja mihin linkki johtaa. Esimerkiksi jos yrityksen sisäisessä uutisessa kerrotaan uudesta työntekijästä ja siinä on kyseisen työntekijän kuva, joka on linkki hänen henkilökohtaiseen blogisivustoonsa. Kuvatekstinä eli alt-teksti voisi tuolloin olla esimerkiksi muotoa ”linkki grafiikka Essi Esimerkin henkilökohtainen blogisivusto”.

2. Ymmärrettävä

Luettavuuteen ja tekstin ymmärrettävyyteen pitää kiinnittää huomiota. Jos tekstin joukossa on sanoja, jotka ovat vieraita tai monimerkityksellisiä, täytyy niihin olla olemassa selitys (ohjeistuksen kappale 3.1.3). Vieraiden lyhenteiden merkitys on kerrottu esimerkiksi alkuperäisessä muodossaan ensimmäistä kertaa käytettäessä (kpl 3.1.4).

Yksi helpoimpia saavutettavuustestejä kenen tahansa toteutettavaksi on zoomata selain 200 % (1.4.4) ja kokeilla verkkosivuston käyttämistä pelkällä näppäimistöllä (2.1). Tähän Microsoft tarjoaa joukon näppäinkomentoja helpottamaan liikkumista . Erityisen käteviä nuo näppäinkomennot ovat kirjastoja käytettäessä. Tiedä sitten olenko vain niin kokematon näppäimistön käyttäjä, mutta itse koin haasteita navigoinnissa, kun tuo 200 % zoom oli käytössä. Parhaimmillaan kahdet eri navigaatiot (ylätason keskusnavigaatio sekä sivuston sisäinen navigaatio) piiloutuvat tällöin saman valikkonapin alle enkä lukuisista näppäilykerroista huolimatta päässyt valitsemaan avautuvasta valikosta yhtäkään kohtaa. Onko sinulla jo kokemusta tästä ja olet keksinyt miten valikkoa pääsee käyttämään?