Trainers’ House Oyj kasvatti myyntiään Virta CRM:n avulla

Asiakkaamme Trainers’ House Oyj on onnistunut kääntämään vaikean tilanteensa voitoksi. Yhtiön tänään julkaiseman osavuosikatsauksen (H1/2016) mukaan liikevaihto kasvoi 29,0 % ja liiketulos nousi -2,0 milj. eurosta 0,8 milj. euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Trainers’ House arvioi myös koko vuoden kannattavuutensa paranevan edellisestä vuodesta. Osavuosikatsauksessa todetaan myynnin kasvaneen merkittävästi.  

Cloudriven ja Trainers’ House ovat tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä muun muassa myynnin ja asiakaskokemuksen johtamisen saralla toimittamamme Virta CRM -järjestelmän osalta. Haastattelin Trainers’ House Oyj:n varatoimitusjohtaja Antti Ahoa ja myyntijohtaja Mikko Hämäläistä liittyen parantuneisiin näkymiin ja alkuvuoden kehitykseen, ja saimme luvan jakaa tiivistelmän keskustelusta.

Mihin Trainers’ Housen asiakkaat käyttävät palveluitanne nykyisin?

Antti Aho: Trainers’ House auttaa asiakkaitaan viemään läpi heiden strategian mukaisia muutoksia. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaalle sopivaa yhdistelmää palveluistamme:

  1. asiakkaan tilanteen analysointi muutostarpeen ymmärtämiseksi,
  2. muutoksen keskeisten tekijöiden vaikutusten simulointia,
  3. toiminnan ja johtamisjärjestelmän konseptointia sekä
  4. muutoksen läpivientiä muutostarinan, Pulssin, valmennuksen ja markkinointipalveluiden avulla.

Mitä onnistunut käänne omassa tilanteessanne merkitsee työssä asiakkaidenne kanssa?

AA: Liiketoimintamme käänne on jopa tärkeämpi signaali asiakkaillemme kuin se monella muulla vastaavassa tilanteessa olleella yrityksellä olisi. Se osoittaa loistavasti, että käyttämämme menetelmä tuottaa tulosta nopeasti säilyttäen tai jopa parantaen samalla asiakastyön laatua.

Mikko Hämäläinen: Trainers’ House on nyt yksi hyvä esimerkki muiden joukossa, josta voimme puhua asiakkaidemme kanssa. Näin muutoksia viedään läpi. 

Mihin kulmakiviin onnistunut muutoksen läpivienti on Trainers’ Housen sisällä perustunut?

AA: Muutoksen onnistunut läpivienti on kiteytynyt mielettömän hyvin sitoutuneisiin ihmisiin ja oman muutosmetodologiamme noudattamiseen. Toimintamme ja sen johtaminen on ollut hyvin konseptoitua ja sitä tukevat työkalut luovat tarvittavan läpinäkyvyyden helposti. 

MH: Myynnin ja asiakaskokemuksen johtamisen kannalta olennaista on, että tunnemme hyvin asiakkaamme ja pystymme seuraamaan asiakasrajapinnassa tapahtuvia aktiviteetteja sekä tuloksia läpinäkyvästi. Tämän vuoksi Virta CRM:n kyky tukea asiakastyötä tekevien konsulttien viikottaista yksilö- ja tiimitason tekemistä, sekä yhtiötason myynnin johtamista, on ollut ratkaisevassa roolissa käänteen tekemisessä. Lisäksi Virran avulla olemme voineet kasvattaa palveluistamme hyötyvien asiakkaiden kohtaamisten määrää ja laatua eri kanavissa ja tukea näin yhtiön määrätietoista etenemistä valitsemaamme suuntaan.


Myyntijohtajan viikkovihko