Menemme vääjäämättä kohti joulua ja uutta vuotta, mitä siis myynnin johdon tulisi miettiä vuonna 2019, jotta tulostavoitteet saavutetaan?

Jokaisen myyntijohtajan tulisi jo tänä päivänä ymmärtää, että CRM hyödyntäminen ei voi perustua raportoinnin pohjalta toteutettuna vallan työkaluna. Toki hypoteesina voidaan todeta, että vain käytetty järjestelmä tuottaa. Kun CRM on käytössä, tiedon datajohdetussa hyödyntämisessä fokusoisin minimistandardien saavuttamiseen. Me yksilöt olemme eri tasoisia ja mietimme ”what´s is it for me” eli mitä se mulle merkitsee? Juniorijalkapallossa tämä termi on osuva: jokainen pelaa omalla tasollaan. Pidetään katse tiukasti pallossa ja pidetään huoli näiden standardien toteutumasta ja yksilöiden jatkuvasta kehittymisestä.

Vastatkaa seuraavaan happotestiin: Hyödynnetäänkö minimistandardeja, jolla tuetaan yhteistä toimintamallia ja yksilöiden kehittymistä? Näkemykseni mukaan useimmiten vastaus on EI.

Huippuunsa viritetyt organisaatiot myös investoivat ”sydämeen”; niihin kaikkiin, jotka myyvät ja pääasiassa hyödyntävät CRM:n tarjoamaa tietoa. Tämä on siis sitä kaupallista myyntitaidon opettamista, mutta keskitytään siihen kolikon toiseen puoleen; menestyvät myyjät myös osaavat hyödyntää CRM:n tarjoamaa tietoa. Erään asiakkaan suusta: ”Kun täällä CRM:ssä on yli kaksikymmentä (20) Markku Koskista, niin hyödyntämällä CRM:ää teen kolme kertaa enemmän tulosta kuin kollegat kun ei voi kaikkea muistaa”.

Mitäpä jos CRM:n koneäly tarjoaa tällä hetkellä jo ristiinmyynnin ehdotelmia, mitä jatkossa tulisi myydä asiakkaalle tai muistuttaa myyntiprojektin aikana tärkeistä päätöspisteistä? Alustatalous mahdollistaa tämän Dynamics 365:n CRM työkalun avulla; edellyttäen tietenkin että järjestelmää hyödynnetään.

Nopea visio tulevaisuuteen:

  1. Asiakassegmentointi tuottaa tärkeimmät asiakaskannattavuuden ja ostohalukkuuden tiedot saataville CRM:ään yhdellä silmäyksellä.
  2. Päättäjätasolla olevat muutokset ovat alusta alkaen markkinoinnin automaation kohdennuksen piirissä ja myynti osaa olla oikea aikaisesti yhteydessä.
  3. Tärkeimmät liiketoiminnan KPI -mittaritiedot asiakkaan investointikyvykkyydestä ja toimialan erityispiirteistä että taloudellisesta tuloskunnosta.
  4. Seuraavan viikon aikataulu valmiiksi katettuna pohjautuen parhaisiin käytäntöihin ja tavoitteisiin?

Oikein hyödynnettynä koneälyn tuottama tieto on kultaakin arvokkaampaa myynnille, jolla varmistetaan kilpailuetu ja ajatus ”aina askeleen edellä” kilpailijoita. Siis, tällä hetkellä niinkin simppeli juttu kuin ”hyödyntämällä CRM:n tarjoamaa tietoa teen kolme kertaa enemmän tulosta, kun ei voi kaikkea muistaa”.

Satoi tai paistoi, olen mielläni yhdessä muiden Cloudrivenin myynnin johtamisen ja muutoksen läpiviennin osaajien kanssa auttamassa yhteisen toimintamallin löytymisessä kannustavasti ja visioimassa, miten saavutatte koneälyllä ja automaatiolla oivallisia asiakaskokemuksia. Johtavalla alustateknologialla tuetaan ja mahdollistetaan, uskon että ainakaan teknologiasta asiakaskokemuksen johtaminen ei saa jäädä kiinni…